Selamat Datang
Tarikh Hari Ini Ialah : 21/08/2014

index.php view_keputusan.php Upload_Jualan_Pembukaan/view_jualan_pembukaan.php http://bursar1.upm.edu.my

 

Tajuk : Kategori :


 

 

Ringkasan Notis

No Rujukan Jenis Notis
Tiada Rekod

No Rujukan Jenis Notis
Tiada Rekod
 

Dashboard
Iklan Sebut Harga
Jumlah Sebutharga: 6 
  Bil No Rujukan   Tajuk   Tarikh Akhir   Lampiran
  1. SH96/2014(10801) SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA GARAJ UNTUK PERALATAN DAN JENTERA-JENTERA DI MAKMAL PERTANIAN E2.2, FASA 2A, FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 26/08/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=740

           
  2. SH98/2014 (11017) SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG INTERLOCKING CONCRETE PAVER (ICP) DI DATARAN BLOK A DAN B, PARKIR BASIKAL DAN PARKIR MOTOSIKAL KOLEJ 17, UPM, SERDANG, SELANGOR 26/08/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=741

           
  3. SH99/2014 (13036) SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN DI HADAPAN KOLEJ TUN PERAK DAN LORONG PENGGAWA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 26/08/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=742

           
  4. SH100/2014 (13025) SEBUT HARGA MENJAHIT, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR JUBAH DIPLOMA UPM BAGI KONVOKESYEN UPM KE-38/2014 26/08/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=743

           
  5. SH101/2014 (11923) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENTAULIAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LAMAN WEB BERPUSAT, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 02/09/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=746

           
  6. SH102/2014 (11923) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENUGASMULA DAN MENTAULIAH PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN STORAN SISTEM EMAIL UNIVERSITI, KEWANGAN, KNOWLEDGE MANAGEMENT PORTAL (KM-PORTAL) DAN SUMBER MANUSIA (HRMS) DI KAMPUS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 26/08/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=747

           
 

 
Iklan Sebutharga (BIDAAN)
Jumlah Sebutharga: 3
Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
1. SH106/2014 (14101) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DI FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 09/09/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_sebutharga_bidaan.php?p_id=748

2. SH103/2014 (10801) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENUGASMULA PERKAKASAN DAN PERISIAN KOMPUTER RIBA SECARA SEWAAN UNTUK TEMPOH 3 TAHUN DI FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 02/09/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_sebutharga_bidaan.php?p_id=749

3. SH107/2014 (13201) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN PEJABAT DAN BANGUNAN DI FAKULTI EKOLOGI MANUSIA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 09/09/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_sebutharga_bidaan.php?p_id=750Notis Sebut Harga
Tiada Notis Sebutharga

Iklan Tender
Jumlah Tender:3
  Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
  1. T19/2014 (7510903) TENDER BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH COMPUTERISED VETERINARY MANAGEMENT SYSTEM (HARWARE AND SOFTWARE) UNTUK HOSPITAL VETERINAR UNIVERSITI (UVH), FAKULTI PERUBATAN VETERINAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 04/09/2014 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=110

 
  2. T20/2014 (13036) TENDER BAGI CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF MAKMAL CHILLING AND FREEZING SERTA KUMPULAN MAKMAL KESELAMATAN MAKANAN DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 11/09/2014 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=111

 
  3. T21/2014 (7512301) TENDER BAGI NAIKTARAF DAN BAIKPULIH BANGUNAN FAKULTI PERTANIAN LAMA UNTUK FAKULTI SAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 11/09/2014 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=112

 
 

 
Iklan Tender (BIDAAN)
Jumlah Tender: 0
Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
Tiada Tender Bidaan Yang Diiklankan


Notis Tender
Tiada Notis Tender


SEKSYEN PEROLEHAN, PEJABAT BENDAHARI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA