Selamat Datang
Tarikh Hari Ini Ialah : 28/07/2014

index.php view_keputusan.php Upload_Jualan_Pembukaan/view_jualan_pembukaan.php http://bursar1.upm.edu.my

 

Tajuk : Kategori :


 

 

Ringkasan Notis

No Rujukan Jenis Notis
Tiada Rekod

No Rujukan Jenis Notis
T17/2014 (6539200) : NOTIS PERUBAHAN
 

Dashboard
Iklan Sebut Harga
Jumlah Sebutharga: 1 
  Bil No Rujukan   Tajuk   Tarikh Akhir   Lampiran
  1. SH81/2014 (5526001) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENUGASMULA DAN MENGUJILARI SATU (1) UNIT REAL-TIME PCR DI LABORATORI PRODUKSI HAIWAN, INSTITUT PERTANIAN TROPIKA (ITA), UPM, SERDANG, SELANGOR 07/08/2014 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=726

           
 

 
Iklan Sebutharga (BIDAAN)
Jumlah Sebutharga: 0
Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
Tiada Sebutharga Bidaan Yang Diiklankan


Notis Sebut Harga
Tiada Notis Sebutharga

Iklan Tender
Jumlah Tender:2
  Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
  1. T17/2014 (6539200) TENDER PENYEWAAN KENDERAAN GUNASAMA JABATAN UNTUK TEMPOH 24 BULAN DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 05/08/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=108

 
  2. T18/2014 (62047) TENDER BAGI MEMEBEKAL 27 ITEM UBAT DIPUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 05/08/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=109

 
 

 
Iklan Tender (BIDAAN)
Jumlah Tender: 0
Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
Tiada Tender Bidaan Yang Diiklankan


Notis Tender
Jenis Notis: NOTIS PERUBAHAN
Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Notis
1. T17/2014 (6539200) TENDER PENYEWAAN KENDERAAN GUNASAMA JABATAN UNTUK TEMPOH 24 BULAN DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 05/08/2014 view_perubahan_notis_tender.php?p_id=108


SEKSYEN PEROLEHAN, PEJABAT BENDAHARI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA