Selamat Datang
Tarikh Hari Ini Ialah : 23/10/2014

index.php view_keputusan.php Upload_Jualan_Pembukaan/view_jualan_pembukaan.php http://www.bursar.upm.edu.my

 

Tajuk : Kategori :


 

 

Ringkasan Notis

No Rujukan Jenis Notis
 SH124/2014 (14001) : NOTIS PERUBAHAN

No Rujukan Jenis Notis
Tiada Rekod
 

Dashboard
Iklan Sebut Harga
Jumlah Sebutharga: 1 
  Bil No Rujukan   Tajuk   Tarikh Akhir   Lampiran
  1. SH124/2014 (14001) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBIAYAAN SKIM INSURAN PERLINDUNGAN PERUBATAN (MEDICAL MALPRACTISE), FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 30/10/2014 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=775

           
 

 
Iklan Sebutharga (BIDAAN)
Jumlah Sebutharga: 3
Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
1. SH130/2014 (10801) SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN PEMBERSIHAN KAWASAN UNTUK TEMPOH 2 TAHUN DI FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 28/10/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_sebutharga_bidaan.php?p_id=771

2. SH125/2014 (11005) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BANGUNAN DI KOLEJ KELIMA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 28/10/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_sebutharga_bidaan.php?p_id=773

3. SH131/2014(12241) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BANGUNAN ASTAKA SENI, PEJABAT GAZEBO DAN BANGUNAN SEKSYEN KAUNSELING PELAJAR, BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 28/10/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_sebutharga_bidaan.php?p_id=774Notis Sebut Harga
Jenis Notis: NOTIS PERUBAHAN
Bil  No Rujukan   Tajuk  Tarikh Akhir Notis    
1. SH124/2014 (14001) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBIAYAAN SKIM INSURAN PERLINDUNGAN PERUBATAN (MEDICAL MALPRACTISE), FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 30/10/2014  view_perubahan_notis_sebutharga.php?p_id=775

Iklan Tender
Jumlah Tender:4
  Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
  1. T22/2014 (14001) TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA MORTUARY FREEZER DI FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 04/11/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=114

 
  2. T23/2014 (10032) REQUEST FOR PROPOSAL(RFP)
TENDER KONTRAK PRESTASI TENAGA (EPC) DI FAKULTI KEJURUTERAAN DAN INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
11/11/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=115

 
  3. T24/2014 (10032) REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)
TENDER KONTRAK PRESTASI TENAGA DI FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
11/11/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=116

 
  4. T25/2014 (10032) REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)
TENDER KONTRAK PRESTASI TENAGA DI PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD DAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
11/11/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=117

 
 

 
Iklan Tender (BIDAAN)
Jumlah Tender: 0
Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
Tiada Tender Bidaan Yang Diiklankan


Notis Tender
Tiada Notis Tender


SEKSYEN PEROLEHAN, PEJABAT BENDAHARI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA