OPR/BEN/DF003/BUY


PEJABAT BENDAHARI

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA


SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MENGECAT DAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN BANGUNAN ASTAKA SENI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR - SH122/2013(13036)

 

Dokumen Tawaran Harga boleh diperolehi waktu pejabat di Bangunan Pentadbiran, Pejabat Bendahari II, Seksyen Perolehan, UPM. Sampul Sebut Harga berharga RM 10.00.

 

Petender wajib menghadiri taklimat iaitu pada:

Tarikh : 17/05/2013 (Jumaat)
Masa : 9.30 pagi
Tempat : Kaunter Khidmat Pembangunan, Pejabat Pembangunan Dan Pengurusan Aset, UPM Serdang, Selangor

* Petender Dikehendaki Membawa Sijil Asal Ketika Menghadiri Lawatan Tapak

 

Petender hendaklah menunjukkan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Serta Sijil Taraf Bumiputera Gred G1 Kategori B Pengkhususan B04 DAN B14 serta memberi satu salinan fotostat sijil tersebut kepada pihak Bendahari sebelum dibenarkan membeli Dokumen Tawaran Sebutharga tersebut.

 

Tawaran hendaklah sampai dan dimasukkan dalam peti tender no.1 pada atau sebelum 28/05/2013(SELASA) jam 12.00 tengahari.
 

 
DOKUMEN TAWARAN BOLEH DIBELI SELEPAS LAWATAN TAPAK DIADAKAN DAN SEBUT HARGA INI TERBUKA KEPADA PETENDER BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DI SELANGOR SAHAJA
 
 
Tarikh Iklan : 14/05/2013 (SELASA)
En. Mohammad Shahril Bin Salleh : 03-8946 6177.

[ Back ] [ Cetak ]